Historia Malborka

Malbork to niezwykłe miasto, które w toku dziejów rozwinęło się wokół twierdzy wzniesionej przez Zakon Krzyżacki w XIV i XV wieku. Tak naprawdę historia Malborka zaczyna się już w XII wieku ? z tego okresu pochodzą pierwsze źródła historyczne, które potwierdzają istnienie osadnictwa w tym miejscu. Początek budowy zamczyska malborskiego to lata 1270-1274.

Prawa miejskie osada otrzymała już w roku 1286, tuż po zakończeniu budowy zamku. Przez wiele lat znajdowała się tutaj siedziba wielkich mistrzów Krzyżaków. Dopiero po przejęciu zamku przez Polaków liczba ludności w tym miejscu zaczęła gwałtownie rosnąć. Z czterystuosobowej załogi zamku w 1409 roku wzrosła do trzech tysięcy w ciągu półtora wieku.